OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM GRUNWALDZKIM"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów w 600 - lecie Bitwy po Grunwaldem z zabytkami miejscowości na szlaku grunwaldzkim.
   
 2. Odznaka posiada 3 stopnie:

                                 
                                           brązowy                                                                                                srebrny

                                                            
                                                                                                   złoty

  Do zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy zwiedzić Pole Bitwy:
  -
  Pomnik Zwycięstwa Grunwaldzkiego,
  - granitowy obelisk
  -
  11 szt. 30 m masztów symbolizujących sztandary polskich i litewsko – ruskich chorągwi,
  - amfiteatr z pomieszczeniami muzealnymi Muzeum Bitwy Grunwaldzkiej,
  Na polu bitwy:
  - ruiny kaplicy pobitewnej,
  - kopiec Jagiełły,
  - pozostałości krakowskiego pomnika grunwaldzkiego, zburzonego przez hitlerowców w 1939 r.
  - kamień W. Mistrza.
  Do zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić 10 miejscowości wymienione w załączniku do regulaminu odznaki.
  Do zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 15 miejscowości wymienionych w załączniku do regulaminu odznaki.
   
 3. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.
   
 4. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą  ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.
   
 5. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 6. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 7. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 8. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 9. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 10. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 5/2009 z dnia 03.12.2009 r., Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.


Załącznik do Odznaki "Szlakiem Grunwaldzkim"